De belangrijkste conclusie uit het rapport van de Algemene Rekenkamer (AR) - Een zorgelijk gebrek aan daadkracht - is dat de zorgfraudebestrijding in Nederland nauwelijks effectief is. Tijdens dit vragenuurtje kunt u uw vragen naar aanleiding van dit rapport stellen aan Jaco Alberts van de AR.

Een zorgelijk gebrek aan daadkracht

Het onderzoek van de AR laat zien dat landelijke partijen zelfs bij de sterkste signalen weinig doen om fraude vast te stellen. Wordt fraude wel aangetoond, dan grijpen ze niet of nauwelijks in. Lichtpuntjes ziet de AR bij zorgverzekeraars en gemeenten die ‘aan de poort’ nog het meest actief zijn. Toch zijn ook hier grote onderlinge verschillen te zien. En een keten is zo sterk als de zwakste schakel.

Introductie en vragenuurtje

Jaco Alberts is de projectleider van het onderzoek. Na een korte introductie over zijn bevindingen zal hij de vragen die u heeft naar aanleiding van dit onderzoek beantwoorden. Ook wil hij graag sparren met de aanwezigen over oplossingen om tot een meer sluitende aanpak te komen.

Locatie en tijd
  • Online (via Teams)
  • Van 11.00 tot 12.00
Doelgroep
  • Teammanagers, beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers en toezichthouders die zich bezighouden met rechtmatigheid binnen de Wmo en/of Jeugdwet.
Kosten
  • Geen
Organisator
VNG Naleving