Sterk staan voor de toekomst. Bouwen aan een gemeente die adequaat kan inspelen op grote vraagstukken, zoals klimaatverandering, cyberveiligheid en samenhang in de samenleving. Daarover gaat het Resilience Congres van VNG Risicobeheer.

Dealen met risico's is dagelijkse kost voor gemeenten. Sommige risico's kun je beheersen of verzekeren, maar de onzekerheden die de toekomst brengt, vragen een weerbare en wendbare organisatie. De grote wereldwijde vragen van nu slaan neer in gemeenten. Je moet lokaal zoeken naar oplossingen. Opgaven verbinden, oplossingen verbeelden door vernieuwend te denken. Zoals Albert Einstein zei: 'We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.' Dat is het idee van resilience. Rotterdam en Den Haag hebben het als een van de eerste gemeenten als leidend principe omarmd.

Hoe dat in de praktijk werkt vertellen wethouder Arno Bonte van Rotterdam en wethouder Saskia Bruines van Den Haag u tijdens de plenaire sessie, waar ook oud-burgemeester Jan Mans van Enschede vertelt over de wederopbouw na de vuurwerkramp in Enschede. Henk Ovink, de Nederlands watergezant, deelt zijn ervaringen over hulp aan andere landen met hun strijd tegen het water. Anne-Marie Hitipeuw en Arnoud Molenaar, Chief Resilience Officers van Den Haag en Rotterdam, vertellen over de praktijk.

Na het plenaire gedeelte zijn er twee rondes met deelsessies over vluchtelingenopvang, resilience in de praktijk, 'Common Ground', hoe klimaatadaptie en stadsontwikkeling hand in hand kunnen gaan en kunt u een interactieve sessie over systeemdenken volgen.

Locatie en tijd

Meeting District Nieuwegein
9.30-13.45 uur (inclusief lunch, inloop vanaf 9.00 uur)

Doelgroep

Gemeentebestuurders, raadsleden, raadsgriffiers, gemeentesecretarissen.

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Organisator
VNG Risicobeheer