Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert. U vindt hier ook andere bijeenkomsten die we onder de aandacht van gemeenten willen brengen.

september 2018

25 sep

Welke gegevens mag u gebruiken bij het tegengaan van fraude in het sociaal domein? Wat zijn de gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). En wat betekent dat voor uw praktijk? Na deze eendaagse training kunt u verantwoord met het uitwisselen van gegevens aan de slag.

25 sep

Gemeenten gaan een cruciale rol spelen in de uitvoering van dit Klimaatakkoord. We nemen u graag mee in de route die we tot nu toe hebben doorlopen en de reis die we nog hebben te gaan. 

25 sep

Helpt Kunstmatige Intelligentie de gemeenten dichter bij de burger te brengen? Tijdens deze inspirerende workshop maakt u op een luchtige, interactieve en niet-technische manier kennis met kunstmatige intelligentie (KI). 

25 sep

Beleidsbeïnvloeding in de EU vindt vaak plaats in Brussel. Maar wat gebeurt er ondertussen in Den Haag? Hoe komt het Nederlandse Europabeleid eigenlijk tot stand? En hoe worden EU-dossiers besproken in de Tweede Kamer?

25 sep

Hoe blijf je in verbinding met kwetsbare doelgroepen zoals laaggeletterden, licht verstandelijk beperkten, en dak- en thuislozen? Na deze themadag kunt u de signalen van laaggeletterdheid beter herkennen en weet u hoe u het gesprek met een laaggeletterde aan kunt gaan.

26 sep

Tijdens deze Nacht gaan dagelijks bestuurders met elkaar in gesprek over de vraag hoe zij, zonder juridische instrumenten, invulling geven aan hun bijzondere verantwoordelijkheid voor de integriteit van het bestuur. Zet u dit jaarcongres over integriteit in de publieke sector in uw agenda?

26 sep

Is uw organisatie klaar voor e-facturatie? Per 18 april 2019 zijn gemeenten, provincies, waterschappen en alle andere aanbestedende diensten verplicht bij inkoopovereenkomsten e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Veel organisaties zijn daar nog niet klaar voor.

27 sep

De Dag van de Integriteit staat dit jaar in het teken van de grenzen van integriteit. Waar liggen de grenzen van transparantie? Hoe bevorder je integriteit als er sprake is van wantrouwen of angst?

27 sep

Verdiepingsslag na de basistraining ‘Toezicht en Handhaving kinderopvang’ van het KCHN. We gaan verder in op handhaving en de processen die hiermee gepaard gaan aan de hand van casuïstiek die door de trainers wordt ingebracht.

27 sep

(Save the date) - Gezinnen in schulden, jongeren tussen wal en schip, ouderen die eenzaam zijn, kinderen met obesitas: gemeenten staan voor een veelheid aan maatschappelijke opgaven. Een preventieve aanpak kan helpen. Maar wat betekent dit concreet?

27 sep

Wilt u als toezichthouder Wmo verder professionaliseren? Wilt u meer zicht op uw taken en bevoegdheden als toezichthouder? Of juist uw vaardigheden als interviewer en schrijver van rapportages verder ontwikkelen? En meer leren over toezichthouden in een gemeentelijke context?

27 sep

Net als vorig jaar organiseren wij dit jaar weer een terugkomdag voor gemeenten die gewerkt hebben met het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet. Tijdens de terugkomdag delen wij globale uitkomsten van hoe gemeentelijk Nederland het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet versie 2018 heeft ingevuld.

27 sep

Op 27 of 28 september vinden de Verdiepingssessies van Democratie in Actie plaats. In deze sessies gaan we samen aan de slag met het ontwerpen van projecten voor de versterking van de lokale democratie.

28 sep

Wilt u graag meer weten over klimaatadaptatie? Tijdens de masterclass 'Sturen aan Klimaatadaptatie' creëren we inzicht in actuele ontwikkelingen, delen we inspirerende voorbeelden en delen we kennis met elkaar.

28 sep

Op 27 of 28 september vinden de Verdiepingssessies van Democratie in Actie plaats. In deze sessies gaan we samen aan de slag met het ontwerpen van projecten voor de versterking van de lokale democratie.