Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert. U vindt hier ook andere bijeenkomsten die we onder de aandacht van gemeenten willen brengen.

december 2018

13 dec

Het Nederlandse Klimaatakkoord schetst grote uitdagingen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland laat u deze dag zien welke kansen Europese subsidieregelingen bieden voor de klimaattafels Elektriciteit, Gebouwde omgeving en Mobiliteit.

13 dec

Bij onze ledenbrief van 22 november is de tekst voor de nieuwe genormaliseerde cao (2020) gepubliceerd, waarover VNG en vakbonden onlangs een akkoord bereikten. De VNG heeft voor begin december informatiebijeenkomsten gepland om hierover aanvullende informatie te geven en vragen te beantwoorden.

13 dec

In de opleiding leert u een groep te begeleiden in de energieke, concrete, spannende, lastige en reflectieve gesprekken die gevoerd moeten worden om vraagstukken op te lossen. In de rol van facilitator.

13 dec

Het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur organiseert op 13 december een bijeenkomst van de GNMI Contactgroep parkeren. Binnen deze contactgroep wisselen gemeenten kennis en ervaringen uit over het parkeerbeleid en is er aandacht voor landelijke ontwikkelingen. 

17 dec

Bij onze ledenbrief van 22 november is de tekst voor de nieuwe genormaliseerde cao (2020) gepubliceerd, waarover VNG en vakbonden onlangs een akkoord bereikten. De VNG heeft voor begin december informatiebijeenkomsten gepland om hierover aanvullende informatie te geven en vragen te beantwoorden.

18 dec

VNG Realisatie organiseert een nieuwe reeks Ateliersessies over de Uitwerking Informatievoorziening Omgevingswet (UIVO). Diverse invalshoeken komen aan bod: architectuur, dienstverlening, kerninstrumenten, planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving.