Is corona straks voltooid verleden tijd, is het tegelijk ook toekomstige tijd? Is het intrekken van beperkende maatregelen voorgoed of juist tijdelijk? Wat we zeker weten, is dat er veel onzeker is en wat we ook weten, is dat van gemeenten juist in die onzekerheid een actieve aanpak wordt verwacht.

Hans Boutellier, auteur van onder meer de improvisatiemaatschappij en Paul Depla, burgemeester Breda en voorzitter van de VNG-commissie Sociale impact COVID-19, staan in het webinar stil bij de mogelijke scenario’s en bij de vraag hoe robuust handelen in die onzekerheid er dan uit ziet.

Veerkracht

Veerkracht is een van de uitgangspunten van de notitie 'Sociaal sterker na de crisis' van de VNG-commissie Sociale impact COVID-19. Hiermee wordt het volgende bedoeld: 'Veerkracht is het vermogen om positief om te gaan met onverwachte gebeurtenissen. Gemeenschappen en individuen zijn veerkrachtig als ze de negatieve impact van crises incasseren, oog hebben voor positieve veranderingen en er na het eerste herstel, verbeterd uit komen. Dit veronderstelt aanpassing, leervermogen, basisvertrouwen en coalitievorming, evenals het goed balanceren tussen verantwoorde risicomijding en durven experimenteren en leren. Ook betekent veerkracht dat actuele, urgente problemen worden gekoppeld aan een lange-termijnagenda, en dat van daar uit nu al stappen worden gezet. Tot slot impliceert veerkracht voldoende ‘buffers’ om toekomstige crises op te vangen. Lean en mean-efficiency pakt uiteindelijk contraproductief uit. Het past ook niet in het streven naar brede welvaart.'

Volgende VNG dialoog

Locatie en tijd
  • Online
  • Donderdag 1 juli van 10.00 uur tot 11.00 uur
Doelgroep

Gemeentelijke beleidsmakers, gemeentelijke onderzoekers en bestuurders

Organisator
VNG