Het thema kansengelijkheid staat al enige tijd op de politieke agenda, maar met de coronacrisis is het thema veel concreter geworden. Dat biedt kansen om concrete acties te verbinden aan dit vraagstuk. 

Aan de hand van concrete voorbeelden over het versterken van kansengelijkheid gaan we in op de vraag wat lokaal bestuur aan het vergroten van kansengelijkheid kan doen. Met Otwin van Dijk, burgemeester Oude IJsselstreek, Thijs Bol, kansengelijkheidsonderzoeker en mede initiatiefnemer van het OMT voor het onderwijs en Maria van den Muijsenberg, huisarts en hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg

Kansengelijkheid

Kansengelijkheid is een van de uitgangspunten van de notitie 'Sociaal sterker na de crisis' van de VNG-commissie Sociale impact COVID-19. Hiermee wordt het volgende bedoeld: 'De trits kansengelijkheid, bestaanszekerheid en brede welvaart behoort leidraad te zijn voor elke lokale (regionale en landelijke) verbeteragenda. Dat betekent niet dat iedereen in exact dezelfde kansensituatie zit. Dat past immers niet in de rijke schakering van personen en levensmomenten. Wel betekent het dat overheden een context creëren waarin iedereen permanent kansen krijgt, vanuit onderwijs, gezonde keuzes en een eerlijk inkomen. Kansengelijkheid versterkt de veerkracht van burgers om ‘buffers’ te creëren zodat de sociale impact van crises kan worden opgevangen.

Locatie en tijd
  • Online
  • Donderdag 8 juli van 10.00 uur tot 11.00 uur
Doelgroep

Gemeentelijke beleidsmakers, gemeentelijke onderzoekers en bestuurders

Organisator
VNG