Veel gemeenten hebben een herstelplan of -agenda om te werken aan het herstel van de gevolgen van de coronacrisis. In dit webinar staan we stil bij de verschillende manieren waarop gemeenten dit aanpakken. Wat kunnen we leren van elkaar?

Hoe werken gemeenten aan herstel na de coronacrisis? Hebben ze een herstelplan of -agenda, een regionale of sectorale aanpak? Welke overwegingen hebben gemeenten om een bepaalde strategie te kiezen? Welke overeenkomsten en verschillen vallen op? 

Onderzoek

Anne de Baat deed in opdracht van de VNG onderzoek bij gemeenten naar hun herstelaanpak. Het blijkt dat gemeenten het herstel na de coronacrisis op verschillende manieren vorm geven. Sommige gemeenten richten zich op de korte termijn. Andere gemeenten leggen de verbinding met strategische vraagstukken, soms gerelateerd aan reeds lopende maatschappelijke opgaven. Weer andere gemeenten zien af van het opstellen van een herstelplan of -agenda en richten zich op continuering van het reeds ingezette beleid, al dan niet aangevuld met extra budget.

Tijdens het webinar worden de uitkomsten van het onderzoek kort gepresenteerd. Daarna nodigen we een aantal gemeenten uit om hun herstelaanpak toe te lichten. Aan de hand hiervan reflecteren we op hoe herstel in gemeenten in deze onzekere tijd invulling krijgt en welke overwegingen daarbij een belangrijke rol spelen.

Locatie en tijd
  • Online via MS Teams
  • Donderdag 11 november van 10:00 - 11:00 uur 
Organisator
VNG