Nu een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is, hebben we een divers online programma samengesteld voor de jaarlijkse Bestuurdersdag. In een kort plenair deel spreken Jan van Zanen en rijksbouwmeester Floris Alkemade. Vervolgens is er in 2 ronden van 10 deelsessies ruimte voor inhoudelijke verdieping. 

Op de Bestuurdersdag starten we plenair met een vooruitblik op komend jaar. VNG-voorzitter Jan van Zanen spreekt over de belangrijke thema’s in onze inzet voor de kabinetsformatie. Vervolgens spreekt rijksbouwmeester Floris Alkemade over de ‘verbeelding’ van de grote maatschappelijke opgaven, met specifieke aandacht voor 1 van onze grootste opgaven: de woningbouw.

In de deelsessies nemen de verschillende VNG-commissies u mee in de diverse thema’s van onze inzet voor de kabinetsformatie. U kunt zich per ronde opgeven voor 1 deelsessie. Meer informatie hierover vindt u op de website over de Bestuurdersdag.

Programma 

Plenair
13. 00 uur         Plenaire opening en speech door VNG-voorzitter Jan van Zanen
13.20 uur          Rijksbouwmeester Floris Alkemade over onze grote maatschappelijke opgaven
 
Deelsessies
13.45 uur          Deelsessie ronde 1       
14.30 uur          Pauze
14.40 uur          Deelsessie ronde 2
 
Plenair
15.30 uur          Plenaire afsluiting 
15.40 uur          Einde
 
De Buitengewone ALV, die traditiegetrouw samenvalt met de VNG Bestuurdersdag, is verzet naar februari 2021. 

Locatie en tijd
  • Online
  • Van 13.00 tot 15.40 uur
Doelgroep
  • Alle burgemeesters, wethouders, griffiers, gemeentesecretarissen en raadsleden zijn van harte uitgenodigd
Kosten
  • Deelname is kosteloos
Meer informatie
Organisator
VNG