Verdiepingsslag na de basistraining Toezicht en Handhaving kinderopvang van VNG Naleving. Deze training wordt online gegeven.

We gaan verder in op handhaving en de processen die hiermee gepaard gaan aan de hand van casuïstiek die door de trainers wordt ingebracht. Omdat de juridische kaders bekend worden verondersteld, zal de nadruk in deze training vooral liggen op het oplossen van diverse casussen met elkaar en daarmee op de praktische toepassing van de wet- en regelgeving.

Locatie en tijd
  • 09:00 uur tot uiterlijk 16:30 uur
  • online
Doelgroep

Gemeenteambtenaren en GGD-medewerkers die in opdracht van de gemeente handhavende taken uitvoeren. Om deel te nemen aan deze training verwachten we dat de kennis uit de basistrainingen aanwezig is en dat de deelnemers minimaal een jaar werkervaring in handhaving kinderopvang hebben.

Kosten

De kosten voor deze training bedragen € 140,- exclusief btw per persoon.

Meer informatie
Organisator
VNG Naleving