Verdiepingsslag na de basistraining Toezicht en Handhaving kinderopvang van VNG Naleving.

We gaan verder in op handhaving en de processen die hiermee gepaard gaan aan de hand van casuïstiek die door de trainers wordt ingebracht. De nadruk van deze training zal vooral liggen op het oplossen van diverse casussen met elkaar en daarmee de praktische toepassing van de wet- en regelgeving.

Locatie en tijd
  • De Witte Vosch in Utrecht
  • Dinsdag 13 december

Houd rekening met een trainingsdag van 09:00 uur tot uiterlijk 16:30 uur.

Doelgroep
  • Deze training is alleen toegankelijk voor gemeenteambtenaren en GGD-medewerkers die in opdracht van de gemeente handhavende taken uitvoeren. 
  • Om deel te nemen aan deze training verwachten we dat de kennis uit de basistrainingen aanwezig is. Indien u twijfelt of deze training geschikt is voor u, neem dan contact op met kinderopvang@vng.nl
Kosten
  • De kosten voor deze training bedragen € 287,- (exclusief btw).
Meer informatie
  • U ontvangt na voltooiing van de training een certificaat van deelname.
  • Heeft u inhoudelijke vragen over de training? Stuur dan een mail naar kinderopvang@vng.nl. Heeft u vragen over de inschrijving? Mail dan naar vngconnectacademie@vng.nl.
Organisator
VNG Naleving