Design-stad Eindhoven huisvest een groeiende groep internationals. Wie profiteren er van deze bloeiende design economie en wie zijn de achterblijvers? Hoe bind je je als buren aan de expats next door? En welk beleid vraagt dit van de gemeente?

Aan de hand van de ‘casus’ Eindhoven verkennen we op deze tweede bijeenkomst van het programma ‘Divers & inclusief’ de kansen en schaduwkanten van de toegenomen diversiteitsdynamiek voor gemeenten met soortgelijke vraagstukken.

Aanleiding voor het programma – geïnitieerd door de VNG en het ministerie van SZW – is de almaar meer veranderende bevolkingssamenstelling: expats, arbeidsmigranten, vluchtelingen, statushouders, gastarbeiders, internationale studenten, etc. Hoe gaan we met de maatschappelijke gevolgen hiervan om?

We zijn nog op zoek naar bestuurders of ambtenaren die vanuit soortgelijke problematiek een bijdrage willen leveren. Neem contact op met de VNG via: Rienk Janssens@vng.nl

Locatie en tijd
Doelgroep
  • de bijeenkomst is primair bedoeld voor bestuurders en hun ondersteunende ambtenaar.