Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert.

maart 2019

18 mrt

Vierdaagse conferentie met als overkoepelend thema'kunstmatige intelligentie'. In de programmering komt dit als rode draad terug. Bijvoorbeeld in onderwerpen als wetenschappelijk onderzoek, ethische vraagstukken en maatschappelijke en economische toepassingen. 

19 mrt

Op 19 en 20 maart 2019 viert de VNG Belastingconferentie haar 25 jarige bestaan. Een jubileumcongres dat niet onopgemerkt voorbij zal gaan met een gevarieerd workshopaanbod, sprekers uit het vakgebied en een verrassend jubileumprogramma.

19 mrt

Platform31 inventariseerde twintig succesvolle voorbeelden van regionale initiatieven die de groei en ontwikkeling van (mkb-)ondernemerschap bevorderen. Aan de hand hiervan wordt nagegaan wat werkt om het mkb nog beter te ondersteunen, prikkelen en verleiden om te vernieuwen en innoveren.  

19 mrt

Banenafspraak; van 25.000 extra banen bij de overheid naar 125.000 extra banen samen met de markt. Hierover organiseert VSO vier inspiratiesessies in het land. De VNG praat gemeenten voorafgaand aan de sessies bij over over de regelgeving, bestuurlijk afspraken en werkagenda die daar uit voortkomt.

19 mrt

Per 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) actief. Met de invoering van deze wet gaat het private ontslagrecht gelden voor de arbeidsrelatie tussen ambtenaar en overheidswerkgever. Het ontslagrecht is onderdeel van het reguliere, private arbeidsrecht.

20 mrt

Op 19 en 20 maart 2019 viert de VNG Belastingconferentie haar 25 jarige bestaan. Een jubileumcongres dat niet onopgemerkt voorbij zal gaan met een gevarieerd workshopaanbod, sprekers uit het vakgebied en een verrassend jubileumprogramma.

21 mrt

Er wordt een 'vindplaats' ontwikkeld met beschikbare informatie en goede voorbeelden van en voor aanbieders en gemeenten over inkoop in het sociaal domein. Tijdens deze 'gebruikerssessie' vragen we u, als toekomstige gebruiker, uw visie met ons te delen.

21 mrt

Het doel van deze training is om zaken die in de praktijk vaak vragen oproepen helder te maken voor u. Deze training gaat met name in op zaken die met de registratie in het LRK te maken hebben.

21 mrt

De herziening van de financiële verhouding is een onderwerp met consequenties voor alle gemeenten. Tijdens deze bijeenkomst leggen VNG-medewerkers uit hoe de huidige verdeelsystematiek in elkaar zit en gaan zij in op de stand van zaken van de herziening.

21 mrt

Banenafspraak; van 25.000 extra banen bij de overheid naar 125.000 extra banen samen met de markt. Hierover organiseert VSO vier inspiratiesessies in het land. De VNG praat gemeenten voorafgaand aan de sessies bij over over de regelgeving, bestuurlijk afspraken en werkagenda die daar uit voortkomt.

25 mrt

Banenafspraak; van 25.000 extra banen bij de overheid naar 125.000 extra banen samen met de markt. Hierover organiseert VSO vier inspiratiesessies in het land. De VNG praat gemeenten voorafgaand aan de sessies bij over over de regelgeving, bestuurlijk afspraken en werkagenda die daar uit voortkomt.

25 mrt

Er wordt een 'vindplaats' ontwikkeld met beschikbare informatie en goede voorbeelden van en voor aanbieders en gemeenten over inkoop in het sociaal domein. Tijdens deze 'gebruikerssessie' vragen we u, als toekomstige gebruiker, uw visie met ons te delen.

25 mrt

De WNRA komt eraan. Op 1 januari 2020 is deze wet een feit. De wet regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven en daarnaast komt er een nieuwe (gewijzigde) Ambtenarenwet. Daarvan merken ambtenaren weinig in hun dagelijkse werk.

26 mrt

De DSO-dag is een combinatie van de Ateliersessie van VNG en de Kwartaaldemonstratie van Aan de slag met de Omgevingswet. De DSO-dag biedt interessante informatie voor iedereen die betrokken is bij de Omgevingswet en het digitale stelsel Omgevingswet (DSO).

26 mrt

Bij relatieproblemen kan een relatietherapie of -cursus een belangrijke bijdrage leveren aan het verstevigen van het ouderschap bij partners. En dus een (v)echtscheiding voorkomen of de gevolgen ervan voor kinderen in ieder geval beperken.

27 mrt

In het kader van INTERREG V Deutschland-Nederland worden twee stakeholdersconferenties georganiseerd. U wordt geïnformeerd over de resultaten van het lopende programma en u krijgt de mogelijkheid ideeën te delen voor het nieuwe programma in de periode 2021-2027.

27 mrt

Het Haarlemse Debat- en cultuurpodium De Pletterij organiseert samen met de Stedenband Haarlem-Mutare de komende maanden vijf debatten over de gevolgen van klimaatverandering. Het tweede debat is op woensdag 27 maart.

27 mrt

Het Haarlemse Debat- en cultuurpodium De Pletterij organiseert samen met de Stedenband Haarlem-Mutare de komende maanden vijf debatten over de gevolgen van klimaatverandering. Het laatste en vijfde debat is o 29 mei.

28 mrt

Platform31 inventariseerde twintig succesvolle voorbeelden van regionale initiatieven die de groei en ontwikkeling van (mkb-)ondernemerschap bevorderen. Aan de hand hiervan wordt nagegaan wat werkt om het mkb nog beter te ondersteunen, prikkelen en verleiden om te vernieuwen en innoveren.  

28 mrt

De eerste landelijke netwerkbijeenkomst mensenhandel. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de stand van zaken van het landelijk programma. De VNG en CoMensha gaan gemeenten ondersteunen in de aanpak, en presenteren het plan van aanpak hiervoor.

Pagina's