Het Topcongres Omgevingswet geeft de ambtelijke top inzicht in wat er moet gebeuren om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Bent u binnen uw ambtelijke organisatie als topambtenaar verantwoordelijk voor de implementatie van de Omgevingswet? Mis dit congres dan niet!

Hoe kan de Omgevingswet worden gebruikt bij het realiseren van maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en hoe kan deze wet helpen om de verhouding tussen overheid en burger te verbeteren? We bieden concrete handvatten, dagen u uit, delen de worsteling en inspireren elkaar.

Er is een uitgebreid en divers programma voor u samengesteld. Zo inspireert sociaal psycholoog Arend Ardon u over hoe met verandering en vernieuwing te komen tot memorabele resultaten. Gemeentesecretaris Cis Apeldoorn vertelt over de interbestuurlijke samenwerking Zaanstreek-Waterland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier laat u zien hoe hun integrale participatieaanpak Durgerdam werkt. Gemeentesecretaris Cees Vermeer leidt de discussie over de Omgevingswet en de lessen uit het sociaal domein. En de verandermanagers van de koepels praten u in sneltreinvaart bij over de essentiële zaken van de Omgevingswet en de veranderingen die de wet met zich meebrengt binnen en buiten uw organisatie.

Locatie en tijd

Het Spoorwegmuseum Utrecht
Maliebaanstation
3581 XW Utrecht

Van 11.30 tot 18.00 uur

Doelgroep

Topambtenaren die binnen een ambtelijke organisatie verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de Omgevingswet.

Kosten

Geen.

Meer informatie

Meer informatie leest u op de website van Aan de Slag met de Omgevingswet.

Organisator
Aan de Slag