Het afgelopen voorjaar waren we vanwege corona helaas genoodzaakt de 5 regiobijeenkomsten Tools voor Toezicht op de zorg af te blazen. Dit najaar organiseren we deze bijeenkomsten alsnog, maar dan online. Het maximale aantal deelnemers per bijeenkomst bedraagt 50 en per workshop 25. Meld u dus snel aan!

Ook voor de online-bijeenkomsten hebben we ervoor gekozen om ze regionaal in te steken. Zo voorzien we ze van een regionale twist en kunnen zoveel mogelijk collega’s meedoen. Na de bijeenkomst heeft u als gemeente praktische tools in handen om u nog beter te wapenen tegen fouten en fraude in de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Programma

Opening door Ingrid Hoogstrate, directeur VNG Naleving

Workshopronde 1

  • Barrièremodel pgb-fraude
  • Samenwerking IGJ en gemeenten

Workshopronde 2       

  • Samenwerking SVB en gemeenten             
  • Een signaal, wat nu?

De workshops

  • Workshop 1: Barrièremodel pgb-fraude | De aanpak van zorgfraude is gebaat bij een strenge aanpak aan de voorkant. VNG Naleving laat u zien hoe het barrièremodel helpt om de juiste drempels op te werpen tegen fraude met pgb’s.
  • Workshop 2: Samenwerking IGJ en gemeenten | Een effectieve aanpak van misbruik van zorgvoorzieningen is gebaat bij een verbinding tussen kwaliteit en rechtmatigheid. De IGJ geeft handvatten om dit praktisch vorm te geven.
  • Workshop 3: Samenwerking SVB en gemeenten | Bij het tegengaan van oneigenlijk gebruik en misbruik van pgb’s, speelt informatie van de SVB een belangrijke rol. De SVB laat u zien hoe u hier als gemeente gebruik van maakt.
  • Workshop 4: Een signaal, wat nu? | Wat doet u als u als gemeente een signaal krijgt dat er iets niet in de haak is? Een ‘ervaren’ gemeente neemt u mee in de praktijk van preventie, toezicht en handhaving.
Locatie en tijd

De bijeenkomsten vinden plaats in Microsoft Teams.

Doelgroep

De online-regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor toezichthouders rechtmatigheid en/of kwaliteit en voor beleidsmedewerkers, juristen, kwaliteitsmedewerkers en handhavers die betrokken zijn bij een recht- en doelmatige uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Meer informatie

Zodra het maximum van 50 deelnemers is bereikt, hanteren we een wachtlijst. Heeft u zich aangemeld en kunt u onverhoopt niet deelnemen, dan vragen we u vriendelijk om u af te melden. Dat kan via naleving@vng.nl.

We kijken ernaar uit u online te verwelkomen op een van onze bijeenkomsten.

De data waarop de bijeenkomsten worden gegeven:

03-11-2020 Tools voor Toezicht op de zorg | Online regiobijeenkomst Midden-Nederland
11-11-2020 Tools voor Toezicht op de zorg | Online regiobijeenkomst Noordwest-Nederland
17-11-2020 Tools voor Toezicht op de zorg | Online regiobijeenkomst Zuidwest-Nederland
18-11-2020 Tools voor Toezicht op de zorg | Online regiobijeenkomst Noordoost-Nederland
25-11-2020 Tools voor Toezicht op de zorg | Online regiobijeenkomst Zuidoost-Nederland
Organisator
VNG