In augustus en september geven de VNG, GGD GHOR Nederland en het RIVM een 2e serie webinars voor gemeenten en GGD’en rond thema's vanuit de inhoudelijke lijnen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Sportakkoord II.

In dit laatste webinar ligt de nadruk op domeinoverstijgend samenwerken tussen het sociaal domein en het zorgdomein en wordt er ingegaan op de bedoeling van domeinoverstijgende samenwerking en de verhouding tussen de plannen van aanpak (GALA) en het IZA. Vervolgens worden de uitdagingen benoemd van domeinoverstijgend samenwerken en worden een aantal voorbeelden belicht van deze samenwerking. Bij dit webinar is ervoor gekozen om een andere opzet te gebruiken dan bij rest van de webinars in deze reeks. Zo wordt er in het webinar geen podium geboden aan verschillende kennisinstellingen, maar wordt dit webinar georganiseerd door VNG, GGD GHOR Nederland en Zorgverzekeraars Nederland in samenwerking met regio’s/gemeenten.

Locatie en tijd

  • Online
  • Dinsdag 19 september, 13.00 - 15.00 uur

Doelgroep

Gemeenten en GGD'en

Kosten

Geen

Organisator

VNG, GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland i.s.m. regio’s/gemeenten