Sinds 1 januari 2021 is ‘heroriëntatie’ een belangrijk element in de Tozo. Zelfstandigen kunnen samen met hun gemeente inventariseren hoe heroriëntatie op het zelfstandig ondernemerschap hen verder kan helpen. Hiervoor zijn verschillende routes en er zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor gemeenten.

Dit is de laatste van 4 themabijeenkomsten over de heroriëntatie van zelfstandigen. Thema van deze bijeenkomst is 'Actuele vragen en behoeften'. Zie voor de overig bijeenkomsten onze agenda.

Locatie en tijd
  • Online
  • 10.00 - 12.00 uur
Doelgroep

Gemeenten en samenwerkingspartners die zich bezighouden met de heroriëntatie van zelfstandigen.

Kosten

Geen.

Organisator
Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt