Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert. U vindt hier ook andere bijeenkomsten die we onder de aandacht van gemeenten willen brengen.

oktober 2017

23 okt

Op deze dag willen wij met u komen tot een boodschap aan het nieuwe kabinet. Het doel van deze bijeenkomst is tweedelig: kleine gemeenten leren van elkaar, en zij geven aan hun vereniging en in dit geval ook aan het nieuwe kabinet mee wat zij verwachten.

23 okt

Maak van de PGB geen olifant! Dat is de titel van een reeks regiobijeenkomsten en werkateliers. In het tweedaags werkatelier staat kennis en uitvoering centraal. In het werkatelier gaat u aan de slag met eigen gesignaleerde knelpunten op basis van dilemma’s in de praktijk.

24 okt

Maak van de PGB geen olifant! Dat is de titel van een reeks regiobijeenkomsten en werkateliers. In het tweedaags werkatelier staat kennis en uitvoering centraal. In het werkatelier gaat u aan de slag met eigen gesignaleerde knelpunten op basis van dilemma’s in de praktijk.

25 okt

Opmaat tijdens de Dutch Design Week naar de Smart City Expo in Barcelona. Met bijdragen uit Aarhus, Barcelona, Bristol, Paris, Portugal and Eindhoven.

25 okt

Maak van de PGB geen olifant! Dat is de titel van een reeks regiobijeenkomsten en werkateliers. In het tweedaags werkatelier staat kennis en uitvoering centraal. In het werkatelier gaat u aan de slag met eigen gesignaleerde knelpunten op basis van dilemma’s in de praktijk.

26 okt

Initiate (het innovatieplatform van de VNG) en Dutch Design Foundation trekken samen op om twee geheel verschillende werelden aan elkaar te koppelen: gemeenten en ontwerpers. Langs die onorthodoxe weg zoekt men naar antwoorden op vraagstukken waar (lokale) overheden mee worstelen.

30 okt

Nu de startfase van wijkteams is afgerond, komt er meer ruimte om te werken aan het effectief omgaan met diversiteitsvraagstukken.

30 okt

Driekwart van alle Nederlanders woont in een stad. Op de Dag van de Stad komen alle grote thema’s aan de orde waarmee steden te maken hebben. Een dag lang komen mensen bij elkaar die dagelijks werken aan toekomstbestendige steden. Kom ook! VNG-voorzitter Jan van Zanen is uw gastheer.

30 okt

Maak van de PGB geen olifant! Dat is de titel van een reeks regiobijeenkomsten en werkateliers. In het tweedaags werkatelier staat kennis en uitvoering centraal. In het werkatelier gaat u aan de slag met eigen gesignaleerde knelpunten op basis van dilemma’s in de praktijk.

31 okt

De Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten maakt duidelijk wat senioren in uw gemeente echt belangrijk vinden. U volgt een presentatie over de Monitor van Pieter Paul Verheggen, directeur van Motivaction, hij wordt aan de tand gevoeld door seniorenexpert Ronald Provoost.

31 okt

Maak van de PGB geen olifant! Dat is de titel van een reeks regiobijeenkomsten en werkateliers. In het tweedaags werkatelier staat kennis en uitvoering centraal. In het werkatelier gaat u aan de slag met eigen gesignaleerde knelpunten op basis van dilemma’s in de praktijk.

31 okt

Wat speelt er allemaal op het gebied van handhaving in het sociaal domein? Wat zijn de recente ontwikkelingen? Met welke partijen kunt u samenwerken? En hoe kunt u uw eigen professionaliteit verder versterken? 

31 okt

Als afsluiting van het congres Handhaving en Naleving houden we een dinerdebat voor bestuurders en betrokken (nieuwe) bewindspersonen. Na een plenaire inleiding gaat u tijdens een 3-gangendiner in gesprek met uw collega’s en de bewindspersonen.