Tijdens deze online bijeenkomst bespreken we de nieuwe gemeentelijke taken op grond van het programma huisvesting aandachtsgroepen: regionaal afgestemde woonzorgvisies, een lokale urgentieverordening en uitvoeringsafspraken met partijen. U kunt kiezen tussen de bijeenkomst op 26 of op 27 september.

We vragen ook naar de reactie van de deelnemers op de conceptdefinities van de aandachtsgroepen die landelijk worden vastgesteld.

Locatie en tijd
  • Online (MS Teams)
  • 14.00 - 15.00 uur, 
Doelgroep

Beleidsmedewerkers van gemeenten op de terreinen van wonen, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, huisvesting statushouders, huisvesting arbeidsmigranten, huisvesting aandachtsgroepen

Kosten

Geen

Organisator
VNG