Sinds de vorige werkconferentie (5-11-2018) over preventie in het zorgstelsel is er veel gebeurd. Zo wil VWS met de regio’s een zogenoemde interventiegerichte aanpak ontwikkelen en hebben ZN en VNG samen afspraken gemaakt over landsdekkende samenwerking, vastgelegd in een werkstructuur. Wilt u weten wat dat voor u betekent? Kom dan naar deze werkconferentie!

Inspirerende sprekers verruimen uw blik, workshops zetten u op scherp, en u gaat direct aan de slag met kennis die wérkt. Een prachtige gelegenheid om de nieuwste inzichten op te doen over actuele thema’s, zoals:

 • de afspraken tussen ZN en VNG en de uitwerking daarvan in de praktijk
 • het implementeren van een gecombineerde leefstijlinterventie
 • leefstijlgeneeskunde
 • voortvloeiend uit de interventiegerichte aanpak:
  • valpreventie
  • welzijn op recept
  • diabetes type 2
  • aanpak van overgewicht bij kinderen
Locatie en tijd

Conferentiecentrum Achmea, Zeist
10.00 – 16.00 uur, aansluitend is er mogelijkheid tot netwerken

Doelgroep

Iedereen die betrokken is bij de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten op het terrein van preventie voor risicogroepen.

Meer informatie

Binnenkort kun u zich aanmelden. Nog deze maand volgt meer informatie over het programma.

Organisator
Zorgverzekeraars Nederland, Rijksoverheid, VNG