Tijdens deze conferentie bespreken we de laatste ontwikkelingen, delen we kennis en ervaringen, en gaan we in gesprek over een effectieve(re) samenwerking rondom zorg en veiligheid. Zet deze datum daarom alvast in uw agenda!

De volgende (regionale) onderwerpen komen in ieder geval aan bod:

  • Doorontwikkeling van de Programmaraad Zorg en Veiligheid
  • De aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
  • Regionaal programma ‘personen met verward gedrag in Oost Brabant’
  • De ketenveldnorm: levensloopfunctie voor beveiligde intensieve zorg
  • Stand van zaken Wet verplicht ggz (Wvggz)

Locatie, tijd

Locatie volgt
13.00-17.00 uur

Doelgroep

Bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders.

Kosten

Geen

Aanmelden

Volgt

Meer informatie

Volgt

Organisator
VNG, regionale project Personen met verward gedrag in Oost Brabant, Programmaraad Zorg en Veiligheid