Tijdens deze conferentie bespreken we de laatste ontwikkelingen, delen we kennis en ervaringen, en gaan we in gesprek over een effectieve(re) samenwerking rondom zorg en veiligheid. Zet deze datum daarom alvast in uw agenda!

De volgende (regionale) onderwerpen komen in ieder geval aan bod:

  • Doorontwikkeling van de Programmaraad Zorg en Veiligheid
  • De aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
  • Regionaal programma ‘personen met verward gedrag in Oost Brabant’
  • De ketenveldnorm: levensloopfunctie voor beveiligde intensieve zorg
  • Stand van zaken Wet verplicht ggz (Wvggz)
Locatie en tijd

09.30 - 17.00u
NH Conference Centre, Veldhoven

Doelgroep

Bent u werkzaam bij de gemeente, GGZ, politie, reclassering, het OM, een jeugdinstelling, GGD of andere organisatie in het zuiden van Nederland op het gebied van zorg en veiligheid? Wilt u samen werken aan het vinden van oplossingen voor mensen met complexe problematiek? Wilt u best practices delen, naar elkaar luisteren en de krachten bundelen? Dan ben u bij deze van harte uitgenodigd! Daarnaast is het congres de officiële afsluiting voor het project “van verwarring naar verbinding” voor de regio Oost Brabant.

Kosten

Geen

Meer informatie

Op donderdag 23 januari 2020 organiseren GGZ Nederland, de VNG en het project “van verwarring naar verbinding” een conferentie in de regio Zuid (Brabant en Limburg) voor bestuurders en professionals die willen meewerken aan gezamenlijke oplossingen voor mensen met complexe problematiek, waarbij veiligheid van de omgeving een issue is. De conferentie wordt samen met een aantal ggz instellingen uit Brabant en Limburg georganiseerd.

De bijeenkomst bestaat uit een plenair ochtendprogramma met als speciale gast prof. dr. Joost à Campo die uitleg geeft over beveiligde zorg voor cliënten zonder forensische titel. Daarna volgt een aantal inspirerende voorbeelden uit de regio’s Brabant en Limburg. Het ochtenddeel wordt afgesloten met een paneldebat waarbij de zaal actief betrokken wordt. In de middag zijn er diverse interessante workshops over hoe de samenwerking in de praktijk kan werken. Daarnaast zijn er regionaal- en themagerichte werkgroepen. Hierin richten we ons op het maken van regionale afspraken tussen alle partijen en op het formuleren van gezamenlijke ambities op bestuurlijk niveau. 

Organisator
VNG, regionale project Personen met verward gedrag in Oost Brabant, Programmaraad Zorg en Veiligheid