Het doel van deze training is om u de basis van toezicht en handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang bij te brengen. Daarnaast krijgt u inzicht in het stelsel van de kinderopvang en de betrokken partijen. 

De training is opgedeeld in twee dagen. 

De eerste dag zal ingaan op:

  • Algemene inleiding stelsel van kinderopvang
  • Toezicht: algemene inleiding op toezicht en rol van de gemeente daarin (ook als opdrachtgever GGD)

De tweede dag gaat in op:

  • Algemene inleiding op handhaving
  • Casuïstiek omtrent handhaving: hoe zet je bepaalde handhavingsmiddelen in

De opzet van deze training is gericht op nog startende en recent gestarte medewerkers. Hierop is de informatie en de casuïstiek dan ook afgestemd.

Bent u op zoek naar meer een verdiepende training handhaving kinderopvang dan verwijzen wij u graag door naar onze vervolgtraining handhaving.

Locatie en tijd

Aristo Meeting Center, Utrecht (Lunetten)

Dag 1: 7 november 2023
Dag 2: 21 november 2023

De training duurt van 9.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. Inloop vanaf 09.15 uur.

Doelgroep

Gemeenteambtenaren die zich (gaan) bezighouden met toezicht en handhaving kinderopvang en GGD-medewerkers, die in opdracht van de gemeente een deel van de handhavende taken uitvoeren. Indien u twijfelt of deze training geschikt is voor u, neem dan contact op met kinderopvang@vng.nl.

Kosten

Deelname aan deze training kost € 495,- (exclusief btw).

Meer informatie

U ontvangt na voltooiing van de training een certificaat van deelname.

Organisator

Naleving, VNG Realisatie