De bedrijfsvoering verduurzamen en minder CO2 uitstoten. Bij deze roadshow hoort u in één middag hoe uw gemeente het goede voorbeeld kan geven door met de CO2-Prestatieladder de organisatie structureel te verduurzamen.

Ook leert u hoe u het instrument kunt gebruiken bij inkoop en handhaving. In diverse interactieve sessies vertellen reeds gecertificeerde overheden hoe de CO2-Prestatieladder hen helpt bij het monitoren en verduurzamen van de CO2-uitstoot, het realiseren van intern draagvlak en maatschappelijk opdrachtgeverschap en het bepalen van een MVI plan van aanpak. De sessies worden verzorgd door ervaringsdeskundigen van o.a. het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Gelderland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten Barneveld, Renkum, Harderwijk en Fryske Marren.

Locatie en tijd

  • Den Haag, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • 30 oktober

Doelgroep

  • Bestuurders van overheden
  • Interne opdrachtgevers
  • Beleidsmedewerkers en duurzaamheidscoördinatoren

Kosten

Deelname is kostenloos.

Aanmelden

Meer informatie

Organisator
SKAO, PIANOo, Klimaatverbond Nederland, IPO, Unie van Waterschappen en VNG