Een belangrijke stap op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten is de Wet goed verhuurderschap die op 1 juli 2023 in werking zal treden. Deze wet normeert het gedrag van verhuurders en biedt gemeenten de mogelijkheid om slecht verhuurgedrag aan te pakken.

Deze wet bevat algemene normen voor goed verhuurderschap, waaronder het scheiden van arbeidscontract en huurcontract bij de verhuur aan arbeidsmigranten en stelt gemeenten in staat een vergunningsplicht in te voeren voor verhuurders. 

Na het webinar op 4 april jl, gaan we nu het land in om dieper in te gaan op de kansen die deze wet de gemeenten biedt. Tijdens deze bijeenkomst lichten wij de wet op verschillende onderdelen toe en vertellen wij welke stappen gemeenten nu moeten ondernemen. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen. En is er voldoende tijd om met elkaar bij te praten. 

Overige regiobijeenkomsten

  • Regiobijeenkomst Deventer – 14 september 2023 10.00 – 12.00 uur
  • Regiobijeenkomst Heerenveen – n.n.t.b.
Locatie en tijd
  • Stadhuisplein 1, 5611 EM in Eindhoven
  • 10.00 - 12.00 uur
Kosten
  • Geen
Meer informatie
  • Vragen? Neem dan contact op met het ondersteuningsteam arbeidsmigranten van de VNG via arbeidsmigranten@vng.nl.   
Organisator
VNG i.s.m. Ministerie van Binnenlandse Zaken