Met het programma 'ruimte in regels' zet het ministerie van BZK in op het versterken van de lokale democratie. In een reeks regiobijeenkomsten wil het ministerie onderzoeken welke knelpunten gemeenten en provincies ervaren.

Voorbeelden van zulke knelpunten zijn:

  • Hoe kunnen gemeenten dorps- en wijkraden een plek geven in de democratische besluitvorming?
  • Hoe kunnen gemeenten hun informatiemanagement voor de raad beter organiseren?
  • Hoe kan de rolverdeling tussen college en raad worden verduidelijkt?

Het doel van de bijeenkomsten is zicht te krijgen op knelpunten die gemeenten en provincies ervaren bij het uitvoeren van de Gemeentewet/Provinciewet.

Locatie en tijd
  • Den Bosch (provinciehuis Noord-Brabant)
  • Woensdag 13 november van 09.30 tot 12.00 uur
Doelgroep
  • griffiers
  • gemeentesecretarissen
  • managers
  • bestuursadviseurs
Kosten

Deelname is kosteloos

Meer informatie
Organisator
Ministerie van BZK