Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert. U vindt hier ook andere bijeenkomsten die we onder de aandacht van gemeenten willen brengen.

oktober 2018

23 okt

Het webinar PGB trekkingsrecht volgt u online vanaf uw eigen werkplek. De getoonde presentatie wordt toegelicht door een inhoudelijk expert. Tijdens het webinar kunt u via de chat-functie uw vragen stellen.

25 okt

Zes bijeenkomsten over duurzaam informatiebeheer. Met een programma op basis van lokaal aangegeven thema’s. Het beloven interactieve inspiratiesessies te worden met volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Rond de Archiefwet is het gesprek onderdeel van de officiële consultatie.

25 okt

Menselijk gedrag en duurzaamheid. De samenwerking tussen huurdersvertegenwoordigers, corporaties en gemeente: hoe kunnen we goed gebruik maken van elkaar? Dat bespreken we op de conferentie. Ook wordt de Stookjerijk Trofee uitgereikt aan de gemeente met de groenste prestatieafspraken!

25 okt

Provincie Gelderland en NKL organiseren de Kennistour Gelderland: een interactieve bijeenkomst over publieke laadinfrastructuur van elektrisch vervoer. De wereld van elektrisch vervoer maakt enorme stappen vooruit en het vraagt om een integrale gemeentelijke visie.

27 okt

Bijeenkomst naar aanleiding van de herindelingsverkiezingen van 21 november. Met lezingen, workshops en inspiratiesessies, en gelegenheid tot ontmoeting met uw toekomstige collega’s.

27 okt

Bijeenkomst naar aanleiding van de herindelingsverkiezingen van 21 november. Met lezingen, workshops en inspiratiesessies, en gelegenheid tot ontmoeting met uw toekomstige collega’s.

29 okt

Op de Dag van de Stad 2018 komen ruim 2.000 mensen bij elkaar die in Nederland werken aan toekomstbestendige steden en stedelijke regio’s. 

30 okt

(Save the date) - Gezinnen in schulden, jongeren tussen wal en schip, ouderen die eenzaam zijn, kinderen met obesitas: gemeenten staan voor een veelheid aan maatschappelijke opgaven. Een preventieve aanpak kan helpen. Maar wat betekent dit concreet?

30 okt

Wat kan u vanuit uw rol doen om de kwaliteit van de jeugdhulp verder te versterken? Wat zijn uw belangrijkste uitgangspunten bij verdere professionalisering van de jeugdhulp? Waar kunnen -en moeten we samenwerken? Waar kunnen we afspraken over maken? Daar gaat de bijeenkomst over. 

30 okt

Inwoners adequaat en tijdig bijstaan. Dat is waar preventie over gaat. Maar hoe doe je dat? Onder het motto 'Samen leren, samen ontwikkelen, samen sturen' gebeurt dat in Breda aan zogeheten thematafels.

31 okt

In de actieweek wordt aandacht gevestigd op pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Een belangrijk onderdeel is het werven van nieuwe pleegouders met de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’. Gemeenten worden uitgenodigd om, net als andere jaren, ook weer activiteiten te organiseren!