Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert.

januari 2019

17 jan

Nieuwe technologische zijn vaak ingewikkeld om uit te leggen. Tijdens de atriumlezing van 17 januari werpt Marleen Stikker, directeur van Waag, een licht op deze “black boxes” en wat ze betekenen voor lokale overheden.

17 jan

Platform31 en de VNG nodigen u uit voor een informatief lunchconcert over de nieuwe call van URBACT.

17 jan

De overheid is er duidelijk over: in 2050 is onze economie 100% circulair. Bent u benieuwd wat dit betekent voor uw gemeente? Wat de voordelen zijn? Welke rol kan uw gemeente spelen in een circulaire economie?

18 jan

In Velp (gemeente Rheden) is het aandeel (hoog)bejaarden onder de bevolking nu al net zo groot als verwacht wordt in Nederland over 20 jaar. Dat maakt het dorp tot proeftuin voor de vraag hoe de ouderenzorg in de toekomst moet worden georganiseerd bij een hoog niveau van vergrijzing.

18 jan

Alle vertegenwoordigers van Nederlandse gemeenten die die zich betrokken voelen bij internationale ontwikkelingen en de noodzaak zien van internationale versterking en erkenning van lokaal bestuur zijn van harte welkom. Sigrid Kaag verzorgt de nieuwjaarstoespraak. 

21 jan

Wil je verschil maken bij de aanpak van ernstige sociale problemen dan moeten gemeente, professional en burger het echt samen doen. Gastgemeente Alphen aan den Rijn en andere gemeenten laten zien hoe zij samen met maatschappelijke organisaties sturen op ‘doen wat werkt’.

21 jan

In enkele gemeenten kunnen bij de Provinciale Staten-verkiezingen inwoners met een visuele beperking zelfstandig hun stem uitbrengen dankzij de stemmal met audio-ondersteuning. Hoe laat u de doelgroep weten dat deze mogelijkheid bestaat?

22 jan

Samen met gemeenten gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 2020-2024.

22 jan

De komende jaren gaat de transitie in de gebouwde omgeving bij veel gemeenten versnellen. Dit heeft invloed op de leefwereld van burgers. Er komen meer duurzame energieoplossingen, meer energiebesparing en meer circulaire oplossingen. Interesse in deze vraagstukken?

23 jan

Het Rijk en gemeenten werken toe naar een herziening van de financiële verhoudingen per 2021. De uitkomsten van de herziening hebben consequenties voor alle gemeenten. Daarom bent u uitgenodigd voor de regiobijeenkomst om mee te denken hoe de financiële verhoudingen er uit moeten zien. 

24 jan

Naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% scheiding van huishoudelijk afval in 2020. Dat is de ambitie van de VNG, NVRD, het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat. Maar hoe pakt u dit aan nu de tijd dringt? Hoe creëer je draagvlak bij inwoners, bestuur en raad?

24 jan

Hoe bereidt u uw overheidsorganisatie voor op de Brexit, zowel op een deal als een no-deal? Tijdens deze bijeenkomst wordt u onder meer geïnformeerd over Brexit Impactscan. Wat zijn de gevolgen van een nieuwe Brexit titel en welke rechten horen daarbij? En hoe gaat dit traject eruit zien?

28 jan

Hoe kun je als gemeente en als bewonersinitiatief praktisch aan de slag met Right to Challenge? In samenwerking met de VNG en het ministerie van BZK organiseert het landelijk netwerk Right to Challenge dit Leeratelier Right to Challenge.

29 jan

Samen met gemeenten gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 2020-2024.

30 jan

VNG, J42, en het netwerk LPO (leidinggevenden passend onderwijs) organiseren deze eerste gezamenlijke netwerkbijeenkomst. Kennisdeling, het inspireren van en mét elkaar en het samen ontwikkelen en werken aan de transformatie in de regio, staan centraal staan. Marc Dullaert is onze dagvoorzitter.

31 jan

Samen met gemeenten gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 2020-2024.

31 jan

Ook in de bouw gaat de digitalisering razendsnel. Heeft uw gemeente de voordelen van het gebruik van BIM (Bouw Informatie Model) al ontdekt? Op 31 januari 2019 vindt in 's-Hertogenbosch de conferentie 'Gemeenten en BIM' plaats.