In deze informatiesessie, speciaal voor ambtenaren uit de provincie Utrecht, geeft BZK een toelichting op de verdeelmodellen klassiek domein en sociaal domein en de betekenis daarvan voor Utrechtse gemeenten. Ook gaan we in op de keuzes die de fondsbeheerders maakten om te komen tot de voorliggende modellen. 

Het ministerie van BZK heeft het voorstel voor de nieuwe verdeelmodellen van het gemeentefonds ter consultatie gestuurd aan de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB). Daarmee zijn ook voorlopige uitkomsten per gemeente bekend geworden. Om gemeenten meer uitleg te geven over de verdeelvoorstellen en om in te gaan op de vragen die hierover leven, organiseert de VNG, samen met de VNG Utrecht, een informatieve bijeenkomst over de herijking voor gemeenteambtenaren uit de provincie Utrecht. 

In februari en maart organiseert de VNG een aantal online informatieve bijeenkomsten over de nieuwe verdeelmodellen van het gemeentefonds. In deze sessies geven BZK, VNG, en soms ook de onderzoekers, uitleg over het verdeelvoorstel.

Mocht deze dag niet goed uitkomen, kijk dan voor de algemene sessies in onze agenda.

De consultatie van gemeenten over de nieuwe verdeling van het gemeentefonds zal getrapt plaatsvinden. Wanneer de adviesaanvraag aan de ROB is afgerond, en ook de VNG om advies wordt gevraagd, zal de VNG via online bijeenkomsten gemeentebestuurders consulteren. Daarover volgt later meer informatie.

Locatie en tijd
  • Online
  • Woensdag 3 maart 2021 - 15:00 tot 16.30 uur
Doelgroep

Gemeenteambtenaren

Kosten

Geen kosten voor medewerkers van gemeenten en gemeentelijke organisaties.

Organisator
VNG