Eind februari komen de beheerders van het gemeentefonds, de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën, met hun voorstellen voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021. Bent u benieuwd naar de uitkomsten van deze voorstellen? Kom dan naar een regiobijeenkomst herijking gemeentefonds.

De VNG organiseert, in samenwerking met de Provinciale Afdelingen en het ministerie van BZK, in maart en april 2020 regiobijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten praat de VNG u bij over hoe de verdeelmodellen tot stand zijn gekomen, welke keuzes gedurende het onderzoek zijn gemaakt en wat de verdeelmodellen voor gemeenten zoals de uwe betekenen wanneer zij worden ingevoerd per 2021. 

In tegenstelling tot andere regiobijeenkomsten wordt deze bijeenkomst niet gebruikt om input te krijgen voor het advies dat de VNG in het voorjaar van 2020 aan de fondsbeheerders zal geven. Deze bijeenkomst is namelijk na het bestuurlijk overleg Rijk-VNG dat wordt gehouden naar aanleiding van het advies.

Programma

15:00 – 15:30                Inloop
15:30 – 18:00                Programma voor bestuurders & ambtenaren
18:00 – 19:00                Maaltijd

Locatie en tijd

Breda, Stadskantoor
15.00 - 19.00 uur

Doelgroep

In verband met de capaciteit van de zalen verzoeken wij u om niet meer dan drie personen per gemeente per bijeenkomst in te schrijven. 

Organisator
VNG