De koepels van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (Unie van Waterschappen) en rijkspartijen voeren sinds het begin van de zomer het project Indringend ketentesten (IKT) uit. 

Tijdens IKT voeren overheden met vooraf uitgewerkte scenario’s testen uit binnen de keten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Hierbij staat de benodigde functionaliteit centraal en beproeven we of omgevingsdocumenten en toepasbare regels zonder problemen gepubliceerd kunnen worden. En of het vergunningenproces goed kan worden uitgevoerd.

Bevindingen worden geregistreerd en waar nodig opgelost door de ontwikkelpartijen van de landelijke voorziening van het DSO (DSO-LV) of voorgelegd aan de decentrale softwareleveranciers.

Van oktober t/m begin januari 2023 hebben we zeker 10 testronden achter de rug en willen we graag de resultaten delen met gemeenten, provincies, waterschappen en rijkspartijen.

Locatie en tijd
  • Locatie: online 
  • Tijd: 13.00 tot 14.30 uur 
Doelgroep

Medewerkers bij gemeenten

Kosten
  • Geen