Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert.

september 2019

21 sep

Als gemeenteraadslid heeft u de uiteindelijke controle op de besluitvorming in de gemeente. Dit vraagt om kennis en kunde op uiteenlopende onderwerpen. Raad op Zaterdag is een dag met workshops op allerlei gebied om grip te krijgen en te houden op uw controlefunctie.

23 sep

De VNG organiseert dit jaar op maandag 23 september 2019 een (vervolg)bijeenkomst FLO-overgangsrecht.

23 sep

De VNG organiseert dit jaar op maandag 23 september 2019 een (vervolg)bijeenkomst FLO-overgangsrecht.

23 sep

Voor de zomer hebben zes regiobijeenkomsten plaatsgevonden rondom het abonnementstarief Wmo, PGB 2.0 en Standaard administratieprotocollen. In september en oktober organiseren we zeven nieuwe bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor gemeenten en zorgaanbieders.

24 sep

Complexe vergunningaanvragen in 8 weken afhandelen in plaats van 26 weken, integraal getoetst vanuit de ‘hoe kunnen we dit initiatief mogelijk maken’-gedachte. Hoe pak je dit aan als gemeente? En hoe werk je hierin samen met ketenpartners zoals Provincie, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst?

24 sep

Wilt uw gemeente verder bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt? Potentiële partners en bedreven collega-werkgevers ontmoeten en afspraken maken om samen aan de slag te gaan? Meld je dan nu aan voor De Normaalste Zaak on Tour!

24 sep

Werkt u op het gebied van gemeentelijk vastgoed? Wilt u weten waar andere gemeenten staan in de verduurzaming van dit vastgoed en wat er van u wordt verwacht?  Bent u op zoek naar inspiratie, tips en houvast voor een eigen routekaart en hoe u de basis voor het vastgoedmanagement op orde krijgt?

24 sep

Bent u gemeenteambtenaar en wilt u aan de slag met gezondheidsbeleid en de lokale preventieakkoorden? Zoekt u tools, kennis, informatie en contacten om u op weg of verder te helpen? Zoekt u inspiratie uit andere gemeenten? Of heeft u zelf waardevolle ideeën en ervaring? 

24 sep

ZN en de VNG presenteerden in maart een gezamenlijke werkstructuur om de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars te bevorderen. Tijdens deze bestuurlijke bijeenkomst gaan we met u in gesprek over de werkstructuur en demonstreren we het venster voor de periodieke voortgangsmeting.

25 sep

Aedes en VNG organiseren samen enkele kennisbijeenkomsten over het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties.De bijeenkomst is interactief en gericht op kennisdeling. 

25 sep

In de bijeenkomst focussen we ons op informatievoorziening over te nemen maatregelen en de planning voor het beheersen van de eikenprocessierups. Daarnaast bespreken we effectiviteit en best practices in bestrijding en monitoring en de uitwerking van het afvalverwerkingsprotocol en impact op de gezondheid.

25 sep

25 september, 4 jaar nadat de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) door de VN zijn aangenomen, wordt de eerste balans in New York opgemaakt. In het tropeninstituut wordt op dezelfde dag de SDG Action Day georganiseerd. VNG International verzorgt een sessie over de Global Goals en de Omgevingswet.

25 sep

Het ministerie van BZK organiseert op 25 en 26 september een Policy Lab over de applicatie van Nature-based Solutions in Functional Urban Areas. Het Policy Lab vindt plaats in Wroclaw, Polen. Aanmelden voor 20 september. 

25 sep

Na de succesvolle edities van 2017 en 2018 organiseert de VNG samen met zijn partners ook in 2019 weer de Dag en Nacht van de Integriteit. Deze zijn dit jaar op 25 en 26 september en vormen hét jaarcongres over integriteit en integriteitsbevordering in de publieke sector.

26 sep

Op 26 september organiseren SBB en de Programmaraad een leercirkel voor de samenwerkende partners in de ‘Pilots Praktijkleren met een Praktijkverklaring in het MBO’. Tijdens de leercirkel staat ‘leren van elkaar’ centraal op verschillende thema’s. De leercirkel is interactief van opzet.

26 sep

Voor de zomer hebben zes regiobijeenkomsten plaatsgevonden rondom het abonnementstarief Wmo, PGB 2.0 en Standaard administratieprotocollen. In september en oktober organiseren we zeven nieuwe bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor gemeenten en zorgaanbieders.

26 sep

Aedes en VNG organiseren samen enkele kennisbijeenkomsten over het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties.De bijeenkomst is interactief en gericht op kennisdeling. 

26 sep

Na de succesvolle edities van 2017 en 2018 organiseert de VNG samen met zijn partners ook in 2019 weer de Dag en Nacht van de Integriteit. Deze zijn dit jaar op 25 en 26 september en vormen hét jaarcongres over integriteit en integriteitsbevordering in de publieke sector.

26 sep

ZN en de VNG presenteerden in maart een gezamenlijke werkstructuur om de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars te bevorderen. Tijdens deze bestuurlijke bijeenkomst gaan we met u in gesprek over de werkstructuur en demonstreren we het venster voor de periodieke voortgangsmeting.

26 sep

Experts uit het werkveld delen inhoudelijke kennis via lezingen, goede voorbeelden en stelselmatige overwegingen. De thema’s van deze middag zijn ‘de overgang naar volwassenheid (18-/18+)’ en ‘kinderen met een licht verstandelijke beperking en psychische klachten’.

Pagina's