De overheid dient volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een actiever beleid te voeren om alle nieuwe migranten wegwijs te maken en op te nemen in onze samenleving. Gemeenten spelen daarbij een sleutelrol. Hierover schrijft de WRR in het rapport 'Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving'. De atriumlezing staat in het teken van dit onderzoek, o.a. met VNG-directeur Leonard Geluk en minister Wouter Koolmees.

Sprekers zijn prof. dr. Godfried Engbersen en prof. dr. Mark Bovens, de schrijvers van het rapport. Zij vertellen over hedendaagse migratiepatronen, en hoe je als gemeente ‘samenleven in verscheidenheid’ goed vorm kunt geven.

Programma

 • 14.00     Opening
 • 14.05     Presentatie Godfried Engbersen, toelichting op het WRR-advies
 • 14.20     Reactie minister Koolmees van SZW op het rapport
 • 14.30     Reactie algemeen directeur Leonard Geluk van de VNG, Q&A door moderator
 • 14.45     Gesprek met Mark Bovens over de reacties van SZW en VNG
 • 14.55     Afsluiting door moderator
 • 15.00     Einde
Locatie en tijd
 • Online
  14.00-15.00 uur
Doelgroep
 • bestuurders en beleidsambtenaren van gemeenten
Kosten
 • geen
Meer informatie

Meer informatie vindt u in deze uitnodiging (pdf) en over het onderwerp Diversiteit en inclusie vindt u op vng.nl.