Er komen meer mogelijkheden om financiering aan te vragen voor natuurinclusieve zonne-energieprojecten. In deze online sessie wordt u bijgepraat over hoe gemeenten hierop kunnen – en vanaf 2025 moeten – inspelen door eisen voor natuurinclusieve ontwikkeling op te nemen in hun beleidskaders.

Om meer natuurinclusieve zonne-energieprojecten te kunnen realiseren, heeft de minister van EZK enkele aanpassingen aangekondigd in het aanvragen van financiering uit de SDE++. Zo zijn er in de SDE-ronde van 2024 extra financiële mogelijkheden voor natuurinclusieve projecten in gemeenten waar deze eisen in het beleidskader zijn opgenomen.

Vanaf 2025 is natuurinclusief de norm en wordt het verplicht voor gemeenten eisen hierover op te nemen. Daarvoor kunt u de basisteksten gebruiken die de VNG heeft laten opstellen door Bosch & van Rijn. In deze sessie praten vertegenwoordigers van de VNG, EZK en Bosch & van Rijn u bij over dit onderwerp en worden enkele voorbeelden uit de praktijk besproken.

Organisator

VNG