De VNG en UWV organiseren een keer in de 2 maanden de online sessie Nieuws uit het werkdomein om gemeenten mee te nemen in de laatste ontwikkelingen. Deze keer worden de projecten Uitfaseren UWV-portaal voor Gemeenten en VUM besproken. U kunt de sessie bijwonen op 26 en 27 maart.

Tijdens de sessie komt de stand van zaken met betrekking tot Uitfasering van het UWV-portaal en VUM aan bod. Ook bespreken we waar gemeenten tegen aanlopen of vragen over hebben.

Locatie en tijd

  • Online, via MS teams
  • Dinsdag 26 maart of woensdag 27 maart, 9.00 - 10.30 uur

Doelgroep

Gemeentelijke beleidsmakers

Kosten

Geen

Organisator

VNG Realisatie