We organiseren deze digitale bijeenkomst voor ambtenaren om informatie op te halen voor onze reactie als VNG op de regeling SPUK regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmte. Wilt u hierover als gemeente meedenken?

Met de specifieke uitkering regionale structuur NPLW wordt jaarlijks € 9 miljoen aan uitvoeringsmiddelen voor gemeenten verdeeld om regionaal capaciteit in te zetten voor de lokale warmtetransitie. Gemeenten kunnen de middelen van deze SPUK inzetten om in regionaal verband expertise in te huren die bij meerdere gemeenten in de regio kan meedraaien. Ook kunnen ze de SPUK inzetten om regionale afstemming en uitwisseling te faciliteren, tussen gemeenten onderling en met stakeholders, zoals netbeheerders en grote vastgoedbezitters die regionaal werken.

Locatie en tijd
  • Online
  • Dinsdag 21 maart van 9.30 tot 11.00 uur
Doelgroep

(Beleid)medewerkers van gemeenten 

Kosten

Geen

Organisator
VNG