We zetten ons allemaal op onze eigen manier in om te zorgen dat jongeren mee kunnen doen. Met maatschappelijke diensttijd (MDT) doen jongeren dat door iets te betekenen voor de samenleving, hun talent(en) te ontdekken en anderen te ontmoeten. Tijdens deze bijeenkomst wisselen we kennis en ervaring uit over MDT en is er ruimte om met elkaar kennis te maken.

Samen met ervaringsdeskundigen uit de subsidieronde voor gemeenten of die deelnamen aan het project Jeugd Aan Zet gaan we in op de kansen die MDT biedt. Ook verkennen we welke rol gemeenten hierin voor zichzelf zien, binnen het netwerk en hoe verdere onderlinge verbinding hierbij ondersteunend kan zijn.

We openen de bijeenkomst met een interview met Gert Jan van Noort, bestuurlijk vertegenwoordiger van de VNG en wethouder Sociaal Domein van de gemeente Harderwijk. Hij licht toe welke kansen voor gemeenten hij ziet bij het inzetten van MDT en wat de rol van gemeenten kan zijn. Kees van Engelenhoven, gemeente Utrecht en Ellen Severijnse, gemeente Bloemendaal vertellen over hun MDT-projecten. Gespreksleider Tom Vaessen interviewt hen. U kunt vragen stellen en op elkaar reageren in de chat. Na de interviews kunt u in kleine groepjes met elkaar in gesprek.

Locatie en tijd
  • Online
  • 10.00-12.00 uur
Doelgroep
  • Beleidsmedewerkers sociaal domein en projectleiders MDT.
Kosten
  • Geen
Meer informatie

Alvast meer weten over MDT en wat MDT voor jongeren kan betekenen? Bekijk dan: 

Organisator
MDT is een samenwerking van het Rijk, NJR, NOV, ZonMw, gemeenten en maatschappelijke organisaties.