Er is een groep jongvolwassenen in een kwetsbare positie die niet gemakkelijk mee kan doen in de gangbare onderwijs- of arbeidsmarktroutes. Welke mogelijkheden zijn er voor hen beschikbaar? Wat vraagt dit aan organisatie en van wie?

En hoe ga je om met discussies rondom financiering? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Met deze online meedenksessie willen we hierover met gemeenten in gesprek.  

Programma

We staan allereerst stil bij de belangrijkste actualiteiten en delen de belangrijke documenten. Daarna staan we uitgebreid stil bij twee onderwerpen rond onderwijs-arbeidsmarkt 16-27 die van meerwaarde zijn voor gemeenten om mee aan de slag te gaan (meer informatie wordt meegestuurd met de agenda, na aanmelding). Vervolgens is er de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan om goede voorbeelden uit te wisselen, casuïstiek te behandelen, vragen te stellen en zorgen te delen. Tot slot bespreken we vervolgstappen in de ondersteuning 16-27.

Locatie en tijd
  • Online
  • 10.00 - 12.00 uur
Doelgroep

Deelnemers vanuit gemeenten.

Kosten

Geen.

Meer informatie

Ondersteuningsstructuur van de landelijke aanpak 16-27

Deze meedenksessie is onderdeel van de gemeentelijke ondersteuningsstructuur van de landelijke aanpak 16-27. De landelijke aanpak 16-27 zet zich in om jongeren tussen de 16 en 27 jaar in een kwetsbare positie zo optimaal mogelijk te begeleiden naar zelfstandigheid. De aanpak is een samenwerkingsverband tussen het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, VNG, het Rijk en gemeenten. 

De VNG richt zich in dit verband specifiek op een ondersteuningsstructuur voor gemeenten en regio’s. De ondersteuningsstructuur voor gemeenten bestaat uit landelijke gemeentelijke netwerkoverleggen voor beleidsambtenaren die zich bezig houden met de ondersteuning van jongvolwassenen in een kwetsbare positie; een besloten forum 16-27 van de VNG en een besloten database 16-27 met regionale voorbeelden op Microsoft Teams. Daarnaast worden ter ondersteuning van gemeenten webinars georganiseerd, factsheets gemaakt, etc. Meld u aan voor de ondersteuningsstructuur (alleen voor gemeenten!)

Organisator
VNG