In maart 2021 is het Maatschappelijk Steunpakket van € 200 miljoen voor gemeenten en maatschappelijke organisaties in het leven geroepen. Deze inspiratiebijeenkomst laat mooie projecten zien die hiermee zijn gestart of opgeschaald. Gemeenten kunnen nog tot 15 oktober voorbeeldprojecten indienen.

Verder gaan we van interessante sprekers horen welke maatschappelijke trends of innovatieve ideeën er zijn en wat er leeft binnen gemeenten als het gaat om herstel na corona. Ook is er ruimte voor online ontmoetingsvormen en interactie. Staatssecretaris Blokhuis (VWS) sluit het laatste deel van de bijeenkomst aan voor een aantal live-vragen die u via de Zoom-verbinding kunt stellen.

Kent u een inspirerend project?

Voorafgaand aan de bijeenkomst gaat er een filmploeg een aantal dagen het land in om de meest inspirerende initiatieven vast te leggen. Initiatieven die impact hebben, die het maatschappelijk herstel na corona in gang zetten en die ook in uw gemeente of maatschappelijke instelling uitgevoerd zouden kunnen worden. We hebben al een aantal mooie voorbeelden in het vizier maar meer ideeën zijn altijd welkom! Dus kent u een initiatief of project dat we echt niet mogen missen, meld dit dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 15 oktober bij het Evenementenbureau VWS, via: p.guijt@minvws.nl

Locatie en tijd
  • Online, via Zoom
  • 10.00 - 12.00 uur
Doelgroep

Wethouders, directeuren sociaal domein, beleidsmakers en diverse maatschappelijke professionals die betrokken zijn bij herstelprojecten na corona.

Kosten

Geen.

Meer informatie

Met het Maatschappelijk Steunpakket Corona worden de door corona ontstane problemen op het gebied van mentale gezondheid, leefstijl, sport, jeugd en kwetsbare groepen aangepakt. Lees meer hierover in dit bericht:

Organisator
VNG, ministerie van VWS