Gezocht: professionals die willen deelnemen aan een online dialoog over het vergroten van de veerkracht van kwetsbare wijken. Het ministerie van BZK verkent de kansen en mogelijkheden voor een nieuw ondersteunend programma gericht op het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid van kwetsbare gebieden.

Het zogenaamde verkenningsprogramma Leefbaarheid & Veiligheid vindt plaats in samenwerking met tal van medeoverheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en professionals uit de praktijk. Wellicht bent u of uw organisatie daar op de één of andere manier ook al bij betrokken.

Ter toetsing en aanvulling van enkele eerste inzichten en ideeën voor een nieuwe programma, gaat BZK graag in gesprek met een brede groep betrokken professionals. Het gesprek gaat over de huidige aanpak en vooral over wensen en behoeften om die te verbeteren. Daarmee hopen we suggesties en input op te halen voor een op te zetten ondersteuningsprogramma vanuit het volgende kabinet.

Locatie en tijd
  • online
  • 9.00-11.00 uur
Doelgroep
  • BZK zoekt professionals (betaald en vrijwillig) die het leuk vinden mee te denken. Professionals op het gebied van wonen, werk en inkomen, scholing, veiligheid, opvoeding, zorg en hulpverlening en sociaal functioneren (inclusie). 
Kosten
  • Geen
Organisator
Ministerie van BZK