De VNG en VNG Naleving organiseren dit online congres rondom Wmo-toezicht: een vakgebied dat nog volop in ontwikkeling is en waar veel van elkaar te leren valt.

In workshops hoort u alles over vernieuwende werkwijzen en bruikbare instrumenten. Wilt u meer weten over het openbaar maken van toezichtrapporten, aansluiting bij het IKZ, de nieuwe toezichtformule PGB, de routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving of de samenwerking met andere toezichthouders? Noteer deze datum dan alvast in uw agenda!

Locatie en tijd
  • online
  • 11.00-14.30
Doelgroep
  • Wmo-toezichthouders (kwaliteit en rechtmatigheid) en beleidsmedewerkers toezicht en handhaving.
Kosten
  • Geen
Organisator
VNG Naleving