Tijdens dit congres verdiept u zich bijvoorbeeld in goede voorbeelden rondom de aanpak van Nazorg en verblijf in Kleinschalige Voorzieningen, Herstelgericht werken bij een JJI, Inkoopdilemma’s forensische zorg, Nazorg en ASR of Persoonsgerichte Aanpak. Maar ook: Hoe verloopt Nazorg jeugd in een grote of middelgrote stad of juist in een regio met veel kleine gemeenten?

Alle sprekers geven live hun presentatie en workshop, zodat ook hier ruimte is voor discussie.

Het programma start  met o.a. een bijdrage van Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, en een gesprek tussen de dagvoorzitter Boudewijn Bakker met leden van het landelijk ondersteuningsteam. Na de deelsessie en een korte pauze wordt het programma om 11.00 uur hervat met een lezing van Arne Popma (hoofd van de afdeling en hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan het VUmc, als kinder- en als jeugdpsychiater verbonden aan de Bascule en hoogleraar van de Universiteit Leiden). Het programma sluit af met een interactief gesprek tussen het ondersteuningsteam, Arne Popma en u over welke thema’s er spelen die mogelijk de komende maanden landelijk en lokaal prioriteit moeten hebben.

Locatie en tijd
  • Online
  • 9:30 - 12:00 uur
Kosten
  • Geen
Meer informatie
Organisator
Ministerie van JenV, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg Nederland, 3RO, VNG