Sinds 1 januari 2015 heeft iedereen recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Inmiddels zijn we 5 jaar verder en is het tijd voor reflectie: wat is de afgelopen 5 jaar bereikt? En dient cliëntondersteuning nog steeds hetzelfde doel zoals destijds bedacht?

We staan stil bij de afgelopen jaren én zoomen in op kansen en innovaties voor cliëntondersteuning. 

Locatie en tijd
  • online
  • 9.30-15.00 uur
Doelgroep
  • Iedereen die beroepsmatig met cliëntondersteuning te maken heeft.
Kosten
  • Geen.
Meer informatie
Organisator
Movisie, de VNG, Ieder(in), de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, het ministerie van VWS