Op vrijdag 26 mei organiseert de VNG weer een Netwerksessie Omgevingsplan. Dit keer staan er 2 onderwerpen op de agenda: keuzehulp instrumentarium en tonen van plannen in de DSO-viewers.

1. Keuzehulp instrumentarium 

Gemeenten kunnen op verschillende wijzen plannen en initiatieven faciliteren. In deze netwerksessie lichten we de keuzehulp toe.
We behandelen vragen zoals: 

 • Wanneer stopt u met het faciliteren door middel van bestemmingsplannen? 
 • Wanneer kan een initiatief met een omgevingsvergunning voor een BOPA worden vergund en wanneer is een omgevingsplanwijziging nodig? 
 • En als het een omgevingsplan wijziging wordt: wanneer gebruikt u STOP-TP of TAM-IMRO? 
 • Ook horen wij graag of er door u al keuzes zijn gemaakt. 
  Deze presentatie wordt verzorgd door Meryem Tas (Juridisch adviseur werkplaatsen omgevingsplan, VNG).


2. Tonen van plannen in de DSO-viewers 

 • Hoe kunnen initiatiefnemers, vergunningverleners, belanghebbenden en andere betrokkenen de juridische regels in het omgevingsplan raadplegen?
 • En wat is het effect van keuzes die worden gemaakt bij het opstellen van het omgevingsplan op de raadpleegbaarheid ervan? We bespreken de werking van de DSO-viewers, het effect van annoteren en de ontwikkelingen die we verwachten in de viewers voor de nabije toekomst. 
  Deze presentatie wordt verzorgd door Wimfred Grashoff (Projectmanager Digitalisering en Ontsluiting Omgevingsplan, VNG). 

De netwerksessie wordt begeleid door Wim van Oekel (Senior Implementatieadviseur Planketen, VNG). 

Netwerksessies Omgevingsplan
Veel gemeenten werken aan dezelfde vraagstukken rond het omgevingsplan. De VNG organiseert het Netwerk omgevingsplan waar u kennis op kunt doen, ervaringen kunt delen en vragen kunt stellen. Tijdens de online bijeenkomsten komen verschillende onderwerpen aan bod, toegelicht door VNG experts en professionals uit de praktijk. Zo helpen we elkaar verder. Sluit u zich ook aan? 

Locatie en tijd
 • Vrijdag 26 mei van 09.30 - 11.00 uur
 • Online via Microsoft Teams

Nog geen vergaderlink? Meld u dan snel aan via onderstaand aanmeldformulier.

Doelgroep

Deze sessie is interessant voor iedereen die als projectleider, planvormer of vergunningverlener betrokken is bij het opstellen en raadplegen van juridische regels, en voor iedereen die betrokken is bij de keuzen die gemeenten moeten maken in de transitieperiode die volgt na de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Kosten

Geen

Organisator
VNG