Tijdens het overleg van het gemeentelijk netwerk 16-27 komen collega’s bij elkaar om kennis te delen en elkaar te inspireren. We trappen af met de landelijke mededelingen, daarna gaan we in 2 ronden van deelsessies in gesprek.

 • 10:00-10:10       Landelijke mededelingen
 • 10:15-10:45       In gesprek met jongeren over de overgang van jeugd naar volwassenheid
  Binnen het netwerk 16-27 werken we allemaal aan eenzelfde doel: integrale ondersteuning aan jongeren op weg naar zelfredzaamheid. Maar hoe ziet de route naar zelfstandigheid eruit, volgens jongeren in een kwetsbare positie? Wat komt een jongere tegen in onze huidige samenleving, en welke invloed heeft corona hierop?
 • 10:50-11:35       Deelsessies ronde 1
  • De VNG over de Hervormingsagenda Jeugd
   Het rijk en gemeenten gaan op korte termijn afspraken maken over een hervormingsagenda. Daardoor moet het jeugdstelsel op den duur beter gaan werken en financieel houdbaar worden. Dat hebben ze besloten naar aanleiding van het oordeel van de arbitragecommissie over de tekorten in de jeugdzorg. De hoofdlijn en ingrediënten van de hervormingsagenda zullen op 1 januari 2022 gereed moeten zijn. Tijdens de bijeenkomst op 30 september neemt de VNG u mee in de vorderingen van de agenda en ontvangt ook graag uw input en reflectie.
  • Samenhang ontwikkelingen onderwijs-arbeidsmarkt voor jongeren met een zorgvraag
   Er gebeurt veel op het gebied van onderwijs-arbeidsmarkt en zorg voor kwetsbare jongeren. Denk aan de verbeteragenda passend onderwijs mbo en de verschillende steunpakketten aanpak jeugdwerkloosheid. Maar hoe houd je overzicht, en verhoud je je als gemeente tot al deze ontwikkelingen? Het Ministerie van OCW en de VNG geven een presentatie over de verschillende ontwikkelingen, waarna ruimte is voor vragen en uitwisseling.
 • 11:40-12:25       Deelsessies ronde 2
  • Informatievoorziening jongeren en de App Ping Ping
   Veel gemeenten en andere partijen werken hard aan goede informatievoorzieningen voor jongeren. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende apps of andere instrumenten ontwikkeld, om jongeren te helpen in de overgang van jeugd naar volwassenheid. Maar hoe zorg je voor samenhang en goed overzicht, zodat er geen versnippering ontstaat? Valerie Gaillard-Roos (VNG) vertelt hier tijdens de sessie meer over. Daarnaast licht de gemeente Amsterdam toe hoe zij tot hun informatievoorziening voor jongeren zijn gekomen, en uiteindelijk de App Ping Ping hebben ontwikkeld. Ping Ping is een digitale tool voor jongeren om hun (financiële) vaardigheden rondom life events (zoals 18 worden, studeren, op jezelf gaan wonen, werken) te verbeteren en hun basis op orde te krijgen. Wat zijn tot nu toe de ervaringen en lessen? En hoe kunnen andere gemeenten de App inzetten?
  • Borging Big 5 16-27 met Henk Diepenmaat
   De integrale aanpak jongvolwassenen in een kwetsbare positie 16-27 loopt eind 2021 af. Met extra borgingsactiviteiten gaan we de belangrijkste geleerde lessen over de 5 domeinen verzamelen en in een wervend perspectief plaatsen. De activiteiten worden doorlopen met betrokken kernteampartners 16-27, samenwerkende programma’s en regionale spelers. Resultaat zijn beschrijvingen van een ruggengraat modellen, toegespitst op de nationale en lokale situaties, voor de overgang van jeugd naar jongvolwassenheid 16-27 welke in toekomstige perioden kan worden geactualiseerd en toegepast om de samenhang in het spelersveld te optimaliseren. Tijdens de sessie presenteert Henk Diepenmaat een eerste uitwerking van de overgang van jeugd naar jongvolwassenheid in termen van het ruggengraat model, zowel van de landelijke als lokale situatie. Aansluitend is ruimte voor uitwisseling en het delen van goede (borging) praktijkvoorbeelden 16-27.
Locatie en tijd
 • Online
 • 10.00 - 12.30 uur
Doelgroep

Medewerkers van gemeenten die zich bezighouden met 16-27.

Kosten

Geen

Organisator
VNG