Macht en tegenmacht zijn belangrijke thema’s in de landelijke democratie. Hoe is het gesteld met macht en tegenmacht in de lokale democratie? En hoe staat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in de lokale democratie er voor?

Dit is de tweede van 15 bijeenkomsten in mei en juni met wetenschappers, praktijkdeskundigen en experts om na te denken, te prikkelen en te reflecteren over het gezag van de gemeenteraad. Spreker is John Bijl, directeur van het Perikles Instituut.

  • De overige bijeenkomsten publiceren we (volgtijdelijk) in onze agenda
Locatie en tijd
  • Online
  • 19.30 - 21.00 uur
Doelgroep

Gemeenteraadsleden, raadsgriffiers, burgemeesters, gemeentesecretarissen en wethouders.

Kosten

Geen

Organisator
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Vereniging van Griffiers, Democratie in Actie