Steeds meer gemeenten brengen beleid en data samen om de lokale samenleving inclusiever en toegankelijker te maken. Tijdens deze bijeenkomst worden 3 goede voorbeelden hiervan gepresenteerd.

Sinds de ratificatie van het VN-verdrag Handicap in 2016 zijn gemeenten verplicht om samen met hun inwoners een lokale inclusie agenda op te stellen. In een lokale inclusie agenda staat hoe een gemeente eraan werkt dat alle inwoners – ook mensen met een beperking – mee kunnen doen in de samenleving. Net zoals bij andere beleidsterreinen, kan ook inclusiebeleid effectiever worden door het slim inzetten van data. Naast gemeenteambtenaren die zich met inclusie of data bezighouden, zijn ook ervaringsdeskundige inwoners met een beperking van harte welkom om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Dit is in overeenstemming met het motto van het VN-verdrag Handicap: ‘niets over ons zonder ons’. 

Programma

Deel 1:
Presentaties van 3 goede voorbeelden van het gebruik van data bij de implementatie van het VN-verdrag Handicap: 

 • Samen op Pad 
  De gemeenten Capelle a/d IJssel, Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer werken gezamenlijk aan het project ‘Samen op pad’. Het project heeft als doel met slim (her)gebruik van digitale informatie bij te dragen aan een verbeterde toegankelijkheid voor mensen met een beperking. De gemeenten faciliteren en organiseren dat met heldere digitale informatievoorziening en toepassingen. Zo krijgen zowel inwoners als gemeenten beter inzicht in de toegankelijkheid van de openbare ruimte.  
 • Monitoring implementatie VN-verdrag Handicap 
  In de gemeente Arnhem ontwikkelen de beleidsafdeling en de afdeling onderzoek & statistiek samen een methode voor de monitoring van de Lokale Inclusie Agenda (LIA) en het VN-verdrag Handicap. Deze methode gaat nog een stap verder de diepte in dan de Monitor VN-verdrag Handicap die door de VNG is ontwikkeld en door alle gemeenten gratis te gebruiken is.
 • Analysetechniek voor het doorgronden van korte teksten 
  De Expertisegroep Data Science van VNG Realisatie heeft een techniek ontwikkeld om teksten te doorgronden en samen te vatten. Denk bij die teksten bijvoorbeeld aan open antwoorden uit onderzoeken onder inwoners, zoals de Monitor VN-verdrag Handicap. De inhoud van zulke teksten wordt gegroepeerd, samengevat en gepresenteerd, iets dat anders veel tijd zou kosten. Daarnaast zie je hoe relevante onderwerpen zijn opgebouwd en hoe het sentiment is verdeeld is onder inwoners. Zo wordt het mogelijk om snel zicht te krijgen op mening en behoefte van inwoners. 

Deel 2:
In subsessies kunnen de deelnemers doorpraten over een van de drie voorbeelden. 
Deel 3: 
Delen van inzichten tijdens een gezamenlijke afsluiting. 

Locatie en tijd
 • Online via Windows Teams
 • 10.00 - 11.30 uur
Doelgroep
 • Beleidsmedewerkers die zich met inclusie en de implementatie van het VN-verdrag Handicap bezighouden
 • Gemeentelijke dataprofessionals
 • Ervaringsdeskundige inwoners

Kosten

Geen.

Organisator
VNG