Deze training kent een hoog “hands on” gehalte – na deze 2 dagen kunt u direct aan de slag met de uitvoering van de registratie-taken vanuit de Wko. Deze training wordt online gegeven.

De eerste dag maken we kennis met het LRK en behandelen we het proces van de aanvraag: van de manier waarop de houder hem indient bij de gemeente tot aan de besluitvorming door de gemeente. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de PRK- en VOG-verificatie. Ook zullen we ingaan op de manier waarop het proces in het Landelijk Register Kinderopvang vastgelegd wordt. Tot slot staan we stil bij mijn DUO en de rapportages die daarin voor gemeenten ontsloten worden.

Op dag 2 gaan we verdiepen aan de hand van een aantal casussen. Er wordt ingezoomd op het begrip “de houder” en het wettelijk kader achter het proces van de aanvraag (de Wet kinderopvang en het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang). Ook staan we stil bij de verschillende wijzigingen die kunnen plaatsvinden wanneer een voorziening eenmaal geregistreerd staat en het proces van het intrekken van de toestemming tot exploitatie.

Na de tweedaagse training heeft u basiskennis opgedaan van de wetgeving en het ondersteunende systeem van het LRK en de GIR. U weet voorbeeldbrieven te genereren en kent de juiste procedures rondom de aanvragen en wijzigingsverzoeken die bij een gemeente binnenkomen. 

De training wordt op de eerste dag verzorgd door een trainer van VNG Naleving en een trainer van DUO. Op de tweede dag zijn er twee trainers van de VNG aanwezig.

Locatie en tijd
  • 13 September (dag 1)
  • 7 Oktober (dag 2)

De training duurt van 09:30 uur tot uiterlijk 16:30 uur en zal online plaatsvinden.

Doelgroep

Gemeenteambtenaren die zich (gaan) bezighouden met registratie (aanvragen) en wijzigingen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en GGD-medewerkers die in opdracht van de gemeente (een deel van) de registrerende taken uitvoeren.

Kosten

De kosten voor deze training bedragen € 280,- exclusief btw per persoon.

Meer informatie
Organisator
VNG Naleving