Raadsleden en griffiers die vragen hebben over de Omgevingswet kunnen inlopen tijdens het online spreekuur van de VNG. In dit spreekuur kunt u alles vragen over bevoegdheden, rol en positie van de Raad, noodzakelijke besluiten die dit jaar genomen moeten worden en de keuzes die de Raad moet maken. 

Het spreekuur wordt verzorgd door Pascale Georgopoulou.

Locatie en tijd
  • Online
  • 09.00 - 10.00 uur
Doelgroep
  • Raadsleden en griffiers
Organisator
VNG