Op woensdag 31 maart 2021 vindt de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) plaats. Een jaarlijkse dag waarop iedereen bij elkaar komt die betrokken is bij de inrichting van de schaarse ruimte in Nederland.

Doel is om de Nationale Omgevingsvisie tot uitvoering te brengen en jaarlijks de voorgang met elkaar te bespreken. Op deze allereerste conferentie staan informeren en inspireren centraal.

Op deze online NOVI-conferentie praten experts u bij over de koers en over de stappen die al zijn gezet. Tal van onderwerpen en inspirerende praktijkvoorbeelden ten aanzien van de fysieke leefomgevingen passeren de revue. En er is uiteraard ook gelegenheid om eigen ervaringen te delen met elkaar.

Wat kunt u verwachten

Het programma telt inmiddels al ruim vijftig sessies. Zo kunt u verschillende talkshows volgen zoals: Regeren is vooruitzien, het belang van de NOVI ten aanzien van verstedelijking, de toekomst van het landelijk gebied en de NOVI-werkplaats samenwerking. 

Wilt u meer de diepte in over specifieke onderwerpen? Bezoek dan één van de webinars over bijvoorbeeld gezonde leefomgeving of landschapsinclusief omgevingsbeleid. Stap in de kenniscarrousel over flitspresentaties van de meest recente wetenschappelijke onderzoeken. Bezoek sessies over de NOVI-instrumenten en tools, laat u inspireren door NOVI-praktijken uit het hele land of discussieer mee over de aanpak van de uitvoering van de NOVI.

Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) i.s.m de TU Delft verzorgt van 13:30 tot 15:00 uur een speciale livestream van hun jaarcongres. Tijdens de uitzending van SKG Studio zal de SKG Award (jury en publieksprijs) voor duurzame gebiedsontwikkeling worden uitgereikt.

Het volledige programma met alle tijdstippen volgt binnenkort in een blokkenschema op de Novi Conferentie website. Zo kunt u straks direct uw eigen dagprogramma samenstellen. Wilt u nu al meer weten over de sprekers? Maak dan alvast kennis.

Locatie en tijd
  • 31 maart 2021
  • 10:00 tot 17:00 uur
  • Online
Doelgroep
  • Voor iedereen die betrokken is bij de inrichting van de ruimte in Nederland. 
Meer informatie
Organisator
Ministerie van BZK, in samenwerking met EZK, I&M, LNV, VWS, OCW en VNG, IPO en Unie van Waterschappen