De netwerkbijeenkomsten Financiën Omgevingswet worden maandelijks georganiseerd. Tijdens deze netwerkbijeenkomst op 15 februari delen het VNG-team Financiën Omgevingswet en deelnemende gemeenten hun kennis, ervaringen en vragen.

De financiële aspecten van de Omgevingswet raken de gemeentelijke organisatie op meerdere vlakken. Niet alleen op het gebied van de invoeringskosten, ook op onderdelen van de structurele begroting. Dat betekent ook iets voor uw gemeente.

De VNG ontwikkelt ondersteuningsproducten, handreikingen en verzamelt expertise ter ondersteuning van de financiële functie: het opstellen van een programmabegroting, het voorspellen en voorzien van de structurele effecten, de impact op de financiën van samenwerkingsverbanden en uitvoeringsorganisatie en het effect vanuit veranderende leges.

Tijdens de maandelijkse Netwerkbijeenkomst Financiën Omgevingswet komen deze diverse onderdelen aan bod. 

Locatie en tijd

  • Donderdag 15 februari van 10.00 tot 11.00 uur.
  • Online via Microsoft Teams.

Doelgroep

Financiële medewerkers en inhoudelijke medewerkers binnen het programma Omgevingswet.

Kosten

Deelname is kosteloos.

Organisator

VNG