Met de inwerkingtreding van de Wkb is het vergunningsproces voor bouwen en daarmee het proces voor toezicht en handhaving veranderd. Ook de rol en taken van gemeenten zijn veranderd. In deze netwerksessie van het netwerk 'Communiceren over de Omgevingswet en Wkb' staat de Wkb centraal. 

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een zeer complexe stelselwijziging en is sinds 1 januari 2024 van kracht, samen met de Omgevingswet. De Wkb gaat de komende jaren gefaseerd in werking. Er is gestart met de eenvoudigere nieuwbouwprojecten, zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Daarna volgt een transitiefase waarin mogelijk de verbouw- en de meer complexere bouwprojecten evenals monumenten zullen volgen.

Transitiecommunicatie

De komende jaren gaan er meerdere (deel)implementaties plaatsvinden die een bredere impact gaan hebben op de gemeentelijke organisatie. Zo kunnen er vraagstukken spelen rond het meldingenproces, de dossiervorming en mogelijk handhaving of het heffen van leges/belastingen.

Vraagstukken waarin u als communicatieadviseur een proactieve rol kan en misschien wel moet pakken. Naast dat u hierover uw collega’s informeert is het belangrijk om actief met inwoners en bedrijven communiceert over de aanstaande veranderingen en wat dit voor hen betekent.  

Monitoren

Om goed beeld te krijgen van de impact van een ingrijpende stelselwijziging op gemeenten heeft de VNG een monitoringsprogramma opgezet. Met het verzamelen, analyseren van gegevens, monitoren we de kwaliteit van het stelsel en de impact op gemeenten. Monitoring vraagt doorlopend om communicatie: van het informeren van de interne organisatie (collega’s, raad, bestuur) tot het communiceren van relevante uitkomsten op landelijk niveau.

Netwerksessie

Op dinsdag 26 maart staat de netwerksessie in het teken van de Wkb. Specifiek gaan we in op de transitiefase met de diverse deelimplementaties en wat dit betekent voor de gemeentelijke communicatie.  

In deze bijeenkomst nemen wij u onder andere mee in:

  • Transitiefase en het belang van monitoring  
  • Invloed op communicatie
  • (Minimale) communicatie per fase op orde
  • Aanbod implementatie producten van de VNG
  • Uit de praktijk: ervaringen van gemeenten

Zoals eerdere netwerkbijeenkomsten, is er voldoende ruimte gereserveerd om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp. 

Sprekers

  • Casper van Busschbach, projectleider implementatieondersteuning Wkb VNG
  • Joey Vermijs, communicatieadviseur Wkb VNG
  • Praktijkvoorbeelden van gemeenten 

Locatie en tijd

  • Online via Teams
  • Dinsdag 26 maart, 11:30-13:00

Doelgroep

Communicatieadviseurs met bouwregelgeving, gebiedsontwikkeling, vergunningverlening of dienstverlening in hun portefeuille. En communicatieadviseurs die zich bezighouden met de Wkb en/of Omgevingswet.

Kosten

Geen

Meer informatie

Deze bijeenkomst is onderdeel van het netwerk 'communiceren over de Omgevingswet & Wkb'. Voorgaande bijeenkomsten vindt u op de webpagina online sessies communicatie Omgevingswet

Organisator

VNG