Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland voelt zich ernstig eenzaam. Van de 75-plussers is het zelfs meer dan de helft die zich (soms) eenzaam voelt. In kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid organiseert het ministerie van VWS deze meet-up van Nationale en Lokale coalities tegen eenzaamheid.

De meet-up wordt geopend door minister Hugo de Jonge (VWS). Er zijn gesprekken met leden van het aanjaagteam van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid: Neelie Kroes, Hedy d’Ancona, Foppe de Haan, Bert van Leeuwen, Floris Alkemade, Peter Douwes en Colette Cloosterman-van Eerd. Best practices komen aan bod zoals het Signaalpunt tegen eenzaamheid (Rabobank), de ‘derde helft’ (Ouderenfonds/VriendenLoterij/gemeente Schiedam), huisbezoeken 75-plussers (gemeenten Rotterdam en Zwolle), Jong en oud (Partou kinderopvang) en de ontwikkeling van een bedrijvenfonds (KPN Mooiste Contact Fonds). Afgesloten wordt met een netwerkbuffet.

Locatie en tijd

Locatie: De Ridderzaal, Den Haag
16.30-20.00 uur (inclusief netwerkbuffet) 

Doelgroep

Wethouders en beleidsmedewerkers die zich bezighouden met het thema eenzaamheid, vertegenwoordigers van lokale coalities tegen eenzaamheid en deelnemers aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid.

Kosten

Geen.

Meer informatie

Eén tegen eenzaamheid is nu ruim een jaar op weg om met een groeiend aantal gemeenten en deelnemers aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken. Met de meet-up wil het ministerie deze beweging die op gang is gekomen in Nederland markeren en verder brengen. Weten wat we kúnnen doen om eenzaamheid te verminderen en de mensen bij elkaar brengen die dit ook willen doen, is het doel van de meet-up. Het belooft een bijzondere bijeenkomst te worden met een mooi inhoudelijk programma en ook een uitstekende plek om uw netwerk te verbreden en verdiepen om de aanpak van eenzaamheid concreet te maken.

Organisator
Ministerie van VWS